Noter Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Noter nasıl olunur, noterlik şartları, noterlik belgesi nasıl alınır, noterlik stajı, noterlik sırası nasıl alınır, 1. sınıf noter nasıl olunur, noter maaşları, noter çalışma saatleri noter memuru nasıl olunur gibi detaylar bu haberimizde yer almaktadır.

Noter Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Noterlik mesleğini herkes duymuştur, noterlerin ne iş yaptığını da az çok biliyoruz, fakat noter nasıl olunur, şartları nelerdir bunları pek bilmiyoruz. Bu yazımızda noter maaşları, 1.sınıf noter nasıl olunur, noter olmak konusunda ekşi yorumları, noter nasıl açılır, noterlik belgesi nasıl alınır, noterlik stajı nasıl yapılır, noterlik sırası nedir, nasıl alınır, noter çalışma saatleri gibi detaylara yer vereceğiz. Önce aşama aşama gidelim noter nedir, kimdir, ne iş yapar onu öğrenelim.

Noter Nedir?

Kısaca noter noterlik işini yapan kişilere verilen isimdir. Noterin amacı hukuki güvenliği sağlayıp, oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne kanun ve belgelere dayalı olarak geçmektir. Hukuksal güvence teminatı, kanun ilişkilerinin düzenlenmesine ve resmiyet kazanmasına noterler yardımcı olur.

Noterler toplamda üç sınıfa ayrılmışlardır; 1. sınıf noterler, 2.sınıf noterler, 3.sınıf noterler şeklindedir. Sınıflandırma görev yaptıkları bölgeye, nüfus yoğunluğuna göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir.

 • Noterlik kamu hizmeti içerisinde yer alan bir meslektir.
 • Hukuki güvenliği ve anlaşmazlıkların önüne geçerler.
 • Hukuk ve kanun çerçevesinde görev yaparak evrakları resmi olarak nitelendirirler.

Noter Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Noterler belge, vasiyetname, taahhütname, beyanname, ibraname, tespit tutanağı gibi çeşitli belgeleri kanuna göre kanıtlayan onaylı belge veren bir kurumdur. Günümüzde her ilde noter bulunur ve noterlikler genellikle kalabalık yerlerdir. Örneğin üniversiteden bir diploma aldınız ve herhangi bir kurumda bu diplomayı kullanacaksınız ve orijinal diplomayı vermek istemiyorsanız, ilinizde bulunan noterlere giderek diploma fotokopisini aslı gibidir yaptırabilirsiniz. Noterlerin fiyatları illere göre değişebilmektedir.

Noter Nasıl Olunur?

Noter kimdir, ne iş yapar onu öğrendik, şimdi de noter nasıl olunur, şartları nelerdir gibi detayları öğrenelim.

Noter olmak çok kolay bir iş değildir, öncelikle 4 yıllık bir hukuk fakültesi mezunu olmanız gerekiyor. Hukuk fakültesinden avukat olarak mezun olursunuz, daha sonra avukatlık stajını tamamlamış olmalısınız. Bunları yaptıktan sonra noterlik belgesi için başvuru yapmanız gerekiyor.

Peki noterlik belgesi için istenilen belgeler nedir?

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için Gerekli Belgeler;

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME
 3. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, vesikalık fotoğraf.
 4. İdari Yargı Hakim ve Savcıları için Hukuk Fakültesi diploma ve çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı)
 5. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

2. ve 5. maddelerde bahsi geçen dilekçe ve beyannameyi indirmek için tıklayınız.

 Serbest, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlardan Noterlik Belgesi Almak İçin İstenilen Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınabilir)
 2. Sabıka kaydı. (e-devletten alınabilir)
 3. Hukuk Fakültesi diploması veya çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı), eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi. (İlgili fakülte, YÖK veya noter onaylı)
 4. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, noterlik yapmasına bedenen ve aklen halen engel hali olmadığını bildirir resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.
 5. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 6. Başka bir kurumda çalışıyor ise sicil özeti veya hizmet belgesi, ayrıca hakkında halen siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma yada kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 7. Avukatlık ruhsatnamesinin Noterden, Türkiye Barolar Birliğinden veya ilgili Barodan (ruhsatnamesinin verildiği baro veya halen kayıtlı olduğu baro) onaylı örneği.
 8. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.
 9. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, vesikalık fotoğraf
 10. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE. İkamet adresi, telefon numarası elektronik posta adresi içermesi gerekmektedir.

7 ve 9. maddelerde bahsi geçen dilekçe ve beyanname örneğini indirmek için tıklayınız.

Bu belgeleri hazırladıktan sonra Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne göndermeniz gerekiyor. Göndereceğiniz adres ise aşağıda yer almaktadır.

Adres : Adalet Bakanlığı-Ek Bina, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Müdafaa Cad. No:22,

Bakanlıklar / ANKARA

Başvurunuzun kabul edilmesinin ardından 60 gün içerisinde noterlik belgeniz hazırlanır ve tarafınıza gönderilir. Noterlik başvurusu aynen böyle yapılır, bütün yazıları resmi sitelerden alındığı için başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz.

Noter Nasıl Açılır?

Noter nasıl olunur, şartlarını öğrendikten sonra noterlik açabilmeniz için kesinlikle noterlik belgenizin olması gerekiyor. Aksi taktirde noterlik açamazsınız. Gerekli başvuruları yaptıktan sonra noterlik belgesiyle noterlik açmanız mümkündür. Noterlik belgesini alır almaz da hemen noterlik işlemlerine başlayamazsınız, önce boş bulunan noter ilanlarını takip etmeniz gerekiyor. Boşa çıkan ilanları gördüğünüz an başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru da olumlu sonuçlanırsa noterlik açılabilir. Noter çalışma saatleri de esas alınarak noterlik çalışmaya başlar.

Noterlik sırası oldukça fazladır, bu yüzden biraz bekleyebilirsiniz. Hemen noter belgesini aldım, noterlik açayım diyemiyorsunuz, noterlik sırasını bekliyorsunuz ve sıra gelince noterlik işlemlerine başlıyorsunuz. Her il ve ilçelerde noterlikler farklı zamanlarda değişebilmektedir. Önemli olan kaçıncı sırada olduğunuzdur. Noterler genellikle örev süresinin bitmesi, emeklilik ve ölüm halinde değişmektedir.

Noter Kazançları Nasıldır?

Noterlik nasıl olunur, öğrendiniz çok noterlik açmak çok kolay bir iş değildir. Ancak noterlik açtığınız taktirde yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii noterlik kazançları illere ve ilçelere göre değişmektedir. Ülkemizde noterlikler çok yoğun çalıştığı için gelirleri de epey bir fazla olmaktadır. 1.sınıf noterler genellikle aylık 60 bin lira gibi net gelir elde etmektedir. Bazı yoğun illerde noterler aylık 150 bin liraya kadar para kazanabilmektedir.

Noter Memuru Nasıl Olunur?

Noterlerin yanında çalışanlara noter memuru adı verilmektedir. Noterlere yardımcı olan noter memuru nasıl olunur gibi detayları öğrenin.

Şartları: 

 • Türk vatandaşı olmak
 • Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş hadlerinde bulunmak
 • En az ortaokulu bitirmiş olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Ağır hapis, altı aydan fazla veya affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, dolaylı iflas gibi sebeplerden hapis cezası ile hükümlü bulunmamak
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Yaptığı işe engel olabilecek bir hastalığı veya sakatlığı olmamak
 • Hizmet vereceği yer için belirtilen ve gereken diplomayı almış olmak
 • Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartları problemsiz bir şekilde uygulamak
 • Daha önceden hiç ceza ve disiplin kararı ile meslekten çıkarılmamış olmak gerekmektedir.

Noter nasıl olunur, şartları nelerdir gibi detayları öğrenmiş oldunuz. Artık noterlik nasıl açılır, kimler noter olabilir sorularına hemen yanıtlar verebileceksiniz. Noterlik sırası, noterlik belgelerinin kimler tarafından verildiğini de öğrendiniz. Noterlikle ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz